0638404842 info.ikchetpalet@spectrum-spco.nl

Extra verlof & Leerplicht

We geven je graag meer informatie over de leerplicht en de regels voor het aanvragen van extra verlof. Extra verlof is aan te vragen op de Verlof-pagina.

Klachtenregeling

Spectrum-SPCO stelt met instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de volgende Klachtenregeling vast.

Privacyverklaring

Spectrum-SPCO heeft een privacyverklaring waarin wordt uitgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Je kunt deze hier bekijken.

Regeling vervoer kinderen

Spectrum-SPCO heeft de volgende regeling voor het vervoer van kinderen door de school.