0638404842 info.ikchetpalet@spectrum-spco.nl
IKC Het Palet Zijn wie je bent

Ieder kind is uniek en goed zoals hij is

Onze school in Bergschenhoek moet nog gebouwd worden, maar de fundamenten staan al vast. Wij zijn een plek waar je echt jezelf kan zijn. Daarom gaan wij uit van talenten. En van verschillen.

Ons uitgangspunt is dan ook dat kinderen gelijke kansen hebben, als ze ongelijk onderwijs krijgen. Dit onderwijs bouwen wij op drie fundamenten.

Waar wij voor staan

Het Palet - Burgerschap en Socialisatie

Socialisatie & Burgerschap

Vanuit betrokkenheid en enthousiasme geven wij kinderen een hoopvolle start om hun plek in de wereld te vinden.

Zorg dragen voor een duurzame wereld, maar zeker ook voor een duurzame samenleving. Op Het Palet leren wij voor morgen. Iedere dag opnieuw.
Het is niet een norm die als uitgangspunt geldt, het is juist de diversiteit die als uitgangspunt geldt.

Diversiteit gaat over alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. En juist die verschillen maken dat wij elkaar kunnen aanvullen en met elkaar meer zijn dan alle individuen bij elkaar.
Inclusiviteit is de omgeving waar al deze verschillen bij elkaar komen. Een palet van eigenschappen dus. Waar iedereen anders is, iedereen bijzonder en iedereen de moeite waard.

– Jij bent prachtig en samen zijn wij krachtig –

Het Palet - Persoonsvorming

Persoonsvorming

Wat zijn je talenten? En welke passen er juist niet bij jou? Vanuit zelfvertrouwen kan je groeien en van waarde zijn voor jezelf en de ander. Om die reden hebben wij veel aandacht voor het zelfbeeld van ieder kind. Leren het zelf te doen en nadrukkelijk ook leren het samen te doen is mogelijk door aandacht te geven aan de culturele, de technische, de creatieve en muzikale en de sportieve ontwikkeling van kinderen.

Hierbij leren wij kinderen ook omgaan met tegenslag. En leren wij kinderen dat de verschillen tussen hen en de ander juist kánsen zijn om samen meer te kunnen en verder te komen.

– Je bent wie je bent, met je eigen talent –

Het Palet - Kwalificatie

Kwalificatie

Een moderne samenleving vraagt kennis en vaardigheden die passen bij de toekomst. Naast kennis van de wereld. Om deze reden is ons onderwijs uiteraard ook gericht op de basisvakken als rekenen, lezen en schrijven. Hierbij gaan wij voor groei en goede resultaten.

Wij hebben hierbij hoge verwachtingen. Van hieruit leren wij de kinderen een waardevolle bijdrage te leveren aan een duurzame wereld en een duurzame maatschappij. Ieder kind vanuit het eigen talent.

– We leggen de lat zó hoog dat je er bijna bij kan –

Geïnteresseerd in onze school?

Neem contact met ons op of meld jouw kind aan voor inschrijving.