0638404842 info.ikchetpalet@spectrum-spco.nl

Alles onder één dak

IKC Het Palet is een integraal kindcentrum. Dit betekent dat wij onderwijs en opvang realiseren in één doorgaande lijn. Hierbij richten wij ons eerst op de buitenschoolse opvang.

In de toekomst zullen wij hier de peuterspeelzaal aan toevoegen en het is uiteindelijk ook onze ambitie om opvang van 0-2 jaar te realiseren.

Wil je opvang regelen voor je kind vanaf 14.00 uur? Neem dan gerust contact met ons op.

Geïnteresseerd in onze school?

Neem contact met ons op of meld jouw kind aan voor inschrijving.