0638404842 info.ikchetpalet@spectrum-spco.nl

Een plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn

In het Algemeen Dagblad praat Marian Siepel over de toekomstige school.

Marian, directeur van Het Palet, wil vooral een plek creëren waar kinderen zichzelf kunnen zijn. Waar iedereen zich op zijn of haar tempo kan ontwikkelen.

HetPalet-Marian

Hoewel de plannen voor de precieze invulling nog verre van vastliggen, wordt wel gespeeld met het idee om er een zogenaamde tienerschool van te maken. Dit betekent dat kinderen die dat prettig vinden, langer kunnen blijven hangen. Voor meer begeleiding en voor de gelijke kans van slagen.